Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

Νέα έργα ύψους 2.665.000,00 € από την Π.Ε. Ευρυτανίας

Σημαντικές εντάξεις έργων για την Π.Ε. Ευρυτανίας αποφασίστηκαν στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από σχετικές προτάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιού και τις εισηγήσεις του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Μπακογιάννη. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των παρακάτω έργων:

1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΕΝΤΗ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΚΟΝΙΑ" προϋπολογισμού 550.000,00 €

Το έργο αφορά στην κατασκευή των απαιτούμενων τεχνικών και διαμορφώσεων για την αποκατάσταση της ασφαλούς βατότητας του οδικού τμήματος, αφενός μεν λόγω των συνεχών βραχοκαταπτώσεων από το ανάντη απότομο πρανές και αφετέρου λόγω του μεταβλητού και σε πολλά σημεία ανεπαρκούς λειτουργικού πλάτους του οδοστρώματος, βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο.
2.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΣ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ προϋπολογισμού 240.000,00 €
Το έργο αφορά τη βελτίωση κατά τμήματα του υφιστάμενου χωμάτινου δρόμου μήκους 8.000μ. που συνδέει τον οικισμό Τσούκας Τ.Κ. Παλαιοκατούνας  με τον οικισμό Τριποτάμου Δ.Ε Φραγκίστας. Οι εργασίες που προβλέπονται  να υλοποιηθούν αφορούν,  χωματουργικές εργασίες για γενική διαμόρφωση της οδού, εργασίες κατασκευή κατάλληλων τεχνικών έργων (τοίχων αντιστήριξης, σωληνωτών οχετών) για τη συγκράτηση-αντιστήριξη πρανών εδάφους, καθώς και για την απορροή των όμβριων υδάτων, και εργασίες οδοστρωσίας, (κατασκευή στρώσης στράγγισης - επιχώματος - και βάσης οδοστρωσίας).
Οι παραπάνω εργασίες προτείνονται για την ανάδειξη και αξιοποίηση της Λίμνης των Κρεμαστών βάσει της εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο "Μελέτη ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης & ανάδειξης περιοχής λιμνών και τεχνητών φραγμάτων (ανάντη φράγματος Κρεμαστών έως εκβολές Αχελώου)", σύμφωνα με την οποία ο υφιστάμενος χωματόδρομος  εντάσσεται στο "δίκτυο ήπιας κυκλοφορίας περιοχής λιμνών”, και ουσιαστικά αφορά την εκκίνηση των παρεμβάσεων που προγραμματίζει η Π.Ε. Ευρυτανίας για την επίτευξη του μεγάλου στόχου που δεν είναι άλλος από την αξιοποίηση της Λίμνης των Κρεμαστών.
3.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΦΙΔΑΚΙΑ - ΑΓ. ΒΛΑΧΕΡΝΑ προϋπολογισμού 195.000,00 €
Το έργο αφορά τη βελτίωση της υφιστάμενης οδού που συνδέει την Τ.Κ. Φιδακίων με την Τ.Κ. Αγ. Βλαχέρνας Δ.Ε Καρπενησίου, για μήκος επέμβασης 2.000μ. περίπου.  Οι εργασίες που προβλέπονται  να υλοποιηθούν αφορούν, χωματουργικές εργασίες για γενική διαμόρφωση της οδού, κατασκευή κατάλληλων τεχνικών έργων (τοίχων αντιστήριξης, σωληνωτών οχετών) για τη συγκράτηση-αντιστήριξη πρανών εδάφους, καθώς και για την απορροή των όμβριων υδάτων, κατασκευή κρασπεδόρειθρου για απορροή των όμβριων υδάτων και διοχέτευσής τους εκτός του οδοστρώματος της οδού, εργασίες οδοστρωσίας, (κατασκευή στρώσης στράγγισης - επιχώματος - και βάσης οδοστρωσίας) και εργασίες διάστρωσης ασφαλτικού τάπητα.
4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ προϋπολογισμού 240.000,00 €
Το προτεινόμενο έργο θα διασφαλίσει αρχικά την στέγη του κολυμβητηρίου, η οποία έχει παρουσιάσει σημαντικές φθορές, με αποτέλεσμα να την διαπερνούν σε πολλά σημεία τα όμβρια ύδατα. Επίσης θα επισκευαστούν και οι φθορές στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του κτιρίου (Η/Μ, ψευδοροφές, τοιχοποιίες).
5.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΗΜΕΡΙ – ΓΡΑΝΙΤΣΑ - ΛΙΘΟΧΩΡΙ - ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ - ΛΕΠΙΑΝΑ - ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ προϋπολογισμού 540. 000,00 €
Το έργο αφορά τη βελτίωση με σημειακές επεμβάσεις, της επαρχιακής οδού που συνδέει τους οικισμού Λημερίου - Γρανίτσας - Λιθοχωρίου - Ραπτοπούλου - Λεπιανών & Νέου Αργυρίου του Δήμου Αγράφων. Οι εργασίες που προβλέπονται να υλοποιηθούν αφορούν χωματουργικές εργασίες, εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων (τοίχων αντιστήριξης, σωληνωτών οχετών), για τη συγκράτηση-αντιστήριξη πρανών εδάφους, καθώς και για την απορροή των όμβριων υδάτων, εργασίες οδοστρωσίας, εργασίες διάστρωση ασφαλτικού τάπητα, καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης.
6.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 2016 – 2017 προϋπολογισμού 800.000,00 €
Το έργο αφορά την δρομολόγηση εργασιών και τεχνικών παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας με στόχο την αποτροπή εμφάνισής πλημμυρικών φαινομένων και τη μείωση των επιπτώσεων τους, στα υδατορέμματα και των δύο Δήμων.
7.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ προϋπολογισμού 100.000,00 €
Το έργο αφορά σε εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του επαρχιακού δικτύου που έχουν προκύψει από θεομηνίες κατά την περασμένη περίοδο.  
Όλα τα παραπάνω έργα είναι απόλυτα ώριμα και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα προωθηθούν στο αρμόδιο Υπουργείο, από όπου και πρέπει να πάρουν την τελική έγκριση. Αφού εγκριθούν αναμένεται να δημοπρατηθούν μέσα στο 2016.
Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μπακογιάννη πιστή στο πρόγραμμά της χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να πραγματοποιήσει σημαντικά έργα για την περιοχή. Έργα τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα της Ευρυτανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...