Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2017

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αρ. 50/7-2-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ψήφισης πιστώσεων, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ «ΩΣ16ΩΕΓ – Λ74 » και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση της ανωτέρω σχετικής έκθεσης, με ΑΔΑΜ «17REQ005770416», προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για την «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2017», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.200,00€ με Φ.Π.Α.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας έως τις 20 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ στο Γραφείο Προμηθειών, αφού προηγουμένως πρωτοκολληθεί από την Γραμματεία. Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00μμ.  στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου. Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση: Δήμος Καρπενησίου, Ύδρας 6, 361 00 Καρπενήσι. Η προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία σας και την ένδειξη για την «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2017».
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς σας θα πρέπει να υποβάλλετε τα εξής:
Α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75) στην οποία:
Ι) θα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχει (αριθμός πρόσκλησης, αντικείμενο - είδος)
ΙΙ) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς σας:
α) δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α’ /147/8-8-2016),
β) έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος,
γ) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) , σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της ελληνικής νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του,
δ) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο για την άσκηση του επαγγέλματος που σχετίζεται με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού,
ε) δεν έχει υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία,
στ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας,
η) δεν τελεί σε καμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 που αποκλείουν τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
Σημειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών τα οποία θα αποδεικνύουν τα δηλωθέντα.
Επιπλέον εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Β) Οικονομική προσφορά
Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρετε η συνολική  τιμή χωρίς  ΦΠΑ καθώς και το ΦΠΑ που αναλογεί,  ανά  συνεδρίαση σύμφωνα  με  την 1645/7.2.2017 τεχνική  μελέτη για  την υπηρεσία.

Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν.

1 σχόλιο:

  1. Εγώ έχω συνεργαστεί πολλές φορές με μία εταιρεία η οποία αναλαμβάνει και απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδρίων, συνεδριάσεων περιφερειακών/ δημοτικών συμβουλίων και μάλιστα και σε ξένες γλώσσες. Είναι πολύ καλοί στη δουλειά τους και του συστήνω ανεπιφύλακτα https://www.interpreters.gr/apomagnitofonisi/

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...