Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Κυριακή 30 Απριλίου 2017

ΨΗΦΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - Γράφει ο Θανάσης Γιαννακόπουλος,ΑΠΘ - ΜΟΣΧΩ ΓΙΟΛΔΑΣΗ Από την “Εφημ. Εμπρός” την 13/3/1913.

Εκλεκτή μερίς της Κοινωνίας μας ,εν η αντεπρωσοπεύετο ιδιαιτέρως  η Ήπειρος και το ηρωικόν Σούλι καθώς και η Ευρυτανία ,εκήδευσε χθές μιαν ακόμη από τας παλαιάς Ελληνίδας των ιστορικών  ονομάτων, την Μόσχων Ελ.Γιολδάση, το γένος Τσαβέλα.

Σάββατο 29 Απριλίου 2017

Χάθηκε η μπάλα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Αγράφων. Αρνητική εικόνα από συγκεκριμένους Δημοτικούς Συμβούλους


Την 4η Συνεδρίαση του για το 2017, πραγματοποίησε το Δ.Σ. Αγράφων με 10 συνολικά θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Και ενώ άπαντες, ψήφισαν ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, κατά την διάρκεια της Συνεδρίας, δημιουργήθηκε ένταση, χωρίς να υπάρχει λόγος και ουσία.

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020»

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
         Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - Στις 23/5/2017, Δημοπρατείται το Κέντρο Σύγχρονης Δημοκρατικής Ιστορίας στη Βελωτά.

. Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο27 του Ν.4412/16 για την επιλογή αναδόχου του έργου"Κέντρο Σύγχρονης Δημοκρατικής Ιστορίας" συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 530.803,67€(με αναθεώρηση και ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών : Οικοδομικά : 222.652,73, Η /Μ : 90.144,94

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου έχοντας υπόψη
1)Την αριθμ.  107/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όπου αποφασίστηκε η εκμίσθωση τριών ποδοσφαιρικών γηπέδων στη Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου.
2) το άρθρο 103 και το άρθρο 192 του ΔΚΚ
3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81
4) την αριθμ. 28/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών και ακινήτων (Π.Δ 270/1981)
5) Τις  διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3854/2010 και τις ανάγκες του Δήμου.
6) Την αριθμ. 187/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Α. Προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των παρακάτω ακινήτων :

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

ΣΥΝΕΧΕΙΑ - ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ


ΣΥΝΕΧΕΙΑ - ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ - Πρόεδρος εξελέγη ο Δημήτρης Τουφεκούλας

Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

Oύτε μονοπάτι που να φέρει το όνομα Γιαννάκη Γιολδάση; Γιατί τόση αδιαφορία;

Ένα χρόνο μετά την μάχη της Καλλιακούδας, η τότε Διοίκηση ανέθεσε στο στρατηγό Γιαννάκη Γιολδάση τη φύλαξη των Βόρειων συνόρων. Η αναφορά στα Ελληνικά χρονικά, καταρρίπτει, όλους όσους ακόμη από κακοήθεια ή αμάθεια αναφέρονται στη στάση του στρατηγού στη Μάχη της Καλλιακούδας.

Δυναμική παρέμβαση Κοντογεώργου στη Βουλή για την ανάπτυξη του Θρησκευτικού και Προσκυνηματικού Τουρισμού

Με θέμα την ανάπτυξη του Θρησκευτικού και Προσκυνηματικού Τουρισμού, συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 26 Απριλίου 2017, η Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής. Στη συνεδρίαση μίλησε για το θέμα ο Βουλευτής Ευρυτανίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη του Προσκυνηματικού Τουρισμού και στην Ευρυτανία. Ο Κώστας Κοντογεώργος αναφέρθηκε στα πολλά και σημαντικά μνημεία του τόπου μας,

Τρίτη 25 Απριλίου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Δημοπρατείται το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ ΕΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΑΝΑΣ (Χ.Θ.:0+000 ΕΩΣ Χ.Θ.:1+500)», με προϋπολογισμό 180.000,00 €

Η  Οικονομική    Επιτροπή Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  προκηρύσσει ανοιχτό  διαγωνισμό  για  την  ανάθεση  του  έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΛΑΒΩΝ  ΣΤΟ  ΟΔΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΑΠΟ  ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ  ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ  ΕΩΣ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΣΤΑΝΑΣ  (Χ.Θ.:0+000  ΕΩΣ  Χ.Θ.:1+500)», με προϋπολογισμό 180.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..  . Το  έργο  συντίθεται  από  την  ακόλουθη  κατηγορία  εργασιών:  ΟΔΟΠΟΙΪΑ,  με  προϋπολογισμό  4 2 14 .436,91 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., και απρόβλεπτα) και CPV 45233142‐6. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ ΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Συνεδριάζει στο Κερασοχώρι στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00  το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Δευτέρα 24 Απριλίου 2017

ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ –«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑΣ»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 28.000,00€ (Σύνολο σε ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12- 2001). Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οικοδομικών έργων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Οικονομική προσφορά κ.λπ.), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6- Καρπενήσι) μέχρι την 02-05-2017.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ - Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Συνεδριάζει στο Κερασοχώρι, στις (25) Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Παρασκευή 21 Απριλίου 2017

Ο Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας της Κυβέρνησης του Βουνού, ΠΕΕΑ, Πέτρος Κόκκαλης, στη σειρά ντοκιμαντέρ του OTE TV - ΟΤΕ HISTORY-

To ΟΤΕ HISTORY είναι το μοναδικό κανάλι ντοκιμαντέρ στην ελληνική τηλεόραση που είναι αφιερωμένο στην ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας μας. Οι συνδρομητές του OTE TV μπορούν να παρακολουθούν το «Αυτοί που Τόλμησαν» μαζί με τις άλλες πρωτότυπες παραγωγές και το πρόγραμμα του OTE HISTORY, μέσω κινητού, tablet ή desktop/laptop, από την υπηρεσία OTE TV GO.

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΒΗΜΑ


ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΒΗΜΑ

Αποκατάσταση ζημιών από κακοκαιρία στα Δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 40.000,00€. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία οικοδομικών εργασιών. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 23.717,75€, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18% 4.269,20€, Απρόβλεπτα : 4.198,04€, αναθεώρηση:73,07€ και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24%: 7.741,94€.

ΑΛΛΕΣ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ 1ης ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ


ΑΛΛΕΣ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ 1ης ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Τρίτη 18 Απριλίου 2017

Καταπέλτης κατά Κατσιφού η Ανακοίνωση του Δήμου Αγράφων: «Βρώμικη Προπαγάνδα και όχι βρώμικο νερό»

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αγράφων, όπως έχει αποδείξει καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της, μιλάει με έργα και όχι με λόγια. 
Από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής, πρώτο μέλημα της ήταν η αναβάθμιση ποιότητας ζωής των δημοτών. Κι αυτό αποδείχτηκε, μεταξύ άλλων, με τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, την αποκομιδή απορριμμάτων και με τον καθαρισμό και κλείδωμα των δεξαμενών, κ.α. Γιατί όπως έχει χιλιοειπωθεί από το Δήμαρχο Αγράφων κ. Θεόδωρο Μπαμπαλή, τα αυτονόητα στο Δήμο Αγράφων ήταν ζητούμενα!

ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΑ "ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΙΚΑ"

ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΑ "ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΙΚΑ". ΣΤΙΣ 3 ΜΑΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΠΡΙΝ 28 ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ - Γράφει ο Θανάσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής ΑΠΘ

Κατά το 1991-93 στην τότε κραταιά ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ  ΑΕ γινόταν προσπάθειες  για ανάπτυξη του Νομού Ευρυτανίας. Ανάμεσα  σε αυτές ήταν και η παρακάτω που δίνεται σε φωτοτυπία και έγινε από τον τότε αντιπρόεδρο της Ευρυτανία  Α.Ε ,ομότιμο σήμερα καθηγητή  Αθανάσιο  Γιαννακόπουλο. Η πρόταση αφορούσε στην ουσία στην πραγματοποίηση  του Προγράμματος του αειμνήστου Π.Μπακογιάννη.

Τετάρτη 12 Απριλίου 2017

8,5 εκατ. € στα σχολεία της Στερεάς και τεχνική υποστήριξη στο γηροκομείο Καρπενησίου ανακοίνωσε ο Κ. Μπακογιάννης

Σε σημαντικές εξαγγελίες προέβη από το Καρπενήσι ο Περιφερειάρχης Στερεάς Κώστας Μπακογιάννης, που ανακοίνωσε ότι εξασφαλίστηκαν 8,5 εκατ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ για να χρηματοδοτηθούν οι υποδομές στα σχολεία, σε Λαμία, Καρπενήσι, Άμφισσα Λιβαδειά και Δελφούς.

ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΤΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΒΗΜΑ ΣΕ 32 ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΣΕ 2000 ΦΥΛΛΑ
ΤΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΒΗΜΑ 
ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΣΕ 32 ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΩΡΕΑΝ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ 
ΣΕ 2000 ΦΥΛΛΑ 
ΜΕ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΝΤΑ 
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 
ΣΕ ΟΛΑ ... ΤΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Κυριακή 9 Απριλίου 2017

Ο Ευρυτάνας ιερέας κομάντο των ειδικών δυνάμεων

Ένας στρατιωτικός ιερέας διαφορετικός από τους άλλους είναι o εκ Καρπενησίου καταγόμενος Ταγματάρχης Ευάγγελος Λιάπης, καθώς όταν δεν ασκεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα, βγάζει τα ιερατικά άμφια, φορά τη στολή των Ειδικών Δυνάμεων και πραγματοποιεί πτώσεις ως μάχιμος αλεξιπτωτιστής, των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς.

Τα πλατάνια της πλατείας του Κρικέλλου - Γράφει ο Θανάσης Γιαννακόπουλος ΑΠΘ

Στη πατρίδα μας, και ιδιαίτερα στην Ευρυτανία, ένα από τα πιο αγαπητά μας δέντρα είναι ο πλάτανος.  Έχει συνδεθεί με την μυθολογία, την αρχαίαν και την νέαν ιστορίαν του τόπου μας. «Κάτω στα βαθειά πλατάνια»  έκαναν συνάξεις «οι αρματωλοί και οι κλέφτες». Επίσης οι καπεταναίοι του 1821 . Είναι το δέντρο της κλεφτουριάς.
Πάλε καλές αντάμωσες, πάλι ν’  ανταμωθούμε στον  Αγιολιά στον πλάτανο, στις κρουσταλένιες βρύσες. Τραγουδούσαν εκείνα τα χρόνια τα παλιά..

Δευτέρα 3 Απριλίου 2017

Ραγδαίες εξελίξεις στο έγκλημα του δασκάλου από το Αγρίνιο: Τι συνέβη 6 χρόνια μετά την φρικτή δολοφονία του;

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του δασκάλου Νίκου Μέντζου, ιστορία που συγκλόνισε την αγρινιώτικη κοινωνία αλλά και το πανελλήνιο καθώς αποτέλεσε αντικείμενο σειράς τηλεοπτικών εκπομπών.

Κάλεσμα συμπόρευσης και αγώνα από την Επιτροπή Αγώνα Αγροτοκτηνοτρόφων Αγράφων

Η Επιτροπή Αγώνα Αγροτοκτηνοτρόφων του δήμου Αγράφων χαιρετίζει τους δεκάδες μικρούς αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, των Αγράφων που συμμετείχαν στις αγροτικές κινητοποιήσεις και μπλόκα που οργανώθηκαν μετά από κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, συγκροτώντας άτυπα το εβδομηκοστό από τα μπλόκα που στήθηκαν πανελλαδικά.

Σάββατο 1 Απριλίου 2017

Kόκορας- γίγας στο Ξηρόμερο 7 κιλών..

Ο Κόκκορας γίγας μεγάλωσε στην αυλή σπιτιού στο Θύρρειο (Ακτίου-Βόνιτσας) και τον τάιζαν μόνο με καλαμπόκι και σιτάρι.
Με έκπληξη κάθε μέρα ο περήφανος ιδιοκτήτης έβλεπε τον κόκορα να έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη, τρομερή όρεξη και να δίνει πραγματική μάχη προκειμένου να τον ταΐσει.
Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι κάτοικοι στο χωριό όταν είδαν πως ο Κόκορας ζύγιζε 6,75 κιλά και πολλοί λένε ότι είναι ο μεγαλύτερος κόκορας που έχει εμφανιστεί στη περιοχή .

Με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης συναντήθηκε ο Κώστας Μπακογιάννης

Με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, συναντήθηκε χθες 31 Μαρτίου 2017, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης. Κατά τη συνάντηση, που συμμετείχε και ο γενικός γραμματέας Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Παναγιώτης Κορκολής, ο κ. Μπακογιάννης παρουσίασε το ολοκληρωμένο σχέδιο της Περιφέρειας για την εξυγίανση του Ασωπού αλλά και τις πρωτοβουλίες που ήδη υλοποιούνται για την επιχειρηματική και εμπορική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...