Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020

Τα προ της δολοφονίας του Κυβερνήτη Καποδίστρια και οι Ευρυτάνες - Γράφει ο Θαν. Γιαννακόπουλος ΑΠΘ


 Είχαν αρχίσει τα ‘προζύμια’ στο Ναύπλιο για την δολοφονία του Κυβερνήτη. Οι ευρυτάνες  στα βόρεια σύνορα που ακόμη πάλευαν για τη λευτεριά τους, σε αντίθεση με τους άλλοτε αγωνιστές που υποκινούνταν από  Μαυροκορδάτο, Κωλέτη, Κουντουριώτη, Μιαούλη κλπ που εναντίον όταν  στη τάξη και τη χρηστή διοίκηση  του Καποδίστρια, έστειλαν την παρακάτω αναφορά .
Στην αναφορά αυτή εκφράζεται  η αγωνία τους και η λεβεντιά των φτωχών και πεινασμένων  Ευρυτάνων  που ήλπιζαν ότι τα σχέδια κατά του κυβερνήτη δεν θα γινόταν πράξη. Είχαν απαντοχή ότι τα σύνορα της Ελλάδος θα  είχαν μέσα και τον τόπο τους. Ήταν εποχή που πράκτορες των Τούρκων έταζαν στους Ευρυτάνες πολλά αγαθά αρκεί αυτοί  να δέχονταν την επιστασία τους. ¨Ηταν επόμενο και Ευρυτάνες, λίγοι ευτυχώς να καλοβλέπουν τις προτάσεις των Τούρκων. Όμως, οι πιο πολλοί και κυρίως οι Γιολδασαίοι  επίμονα αρνήθηκαν και παρέπεμψαν τους εκπροσώπους στον Κυβερνήτη. Αλήθεια πόση λεβεντιά όταν, ο Μιαούλης  στο Πόρο έκαψε τον στόλο. Ίσως η στάση τους, ήταν αυτή που στα μετέπειτα χρόνια τους οδήγησε από τους Τρικούπηδες, Κωλέτη κλπ στην αφάνεια.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Προς τον εξοχότατον κυβερνήτη της Ελλάδος
Εξοχότατε
Ο Διοικητής Τοποτηρητής της Επαρχίας μας εις εν ημάς τους υποφαινομένους Δημογέροντας και τους Προκρίτους, και κοινοποίησε τα εν τη υπ αριθ. 4012 εγκυκλίου σας  της Σ. Κυβερνήσεως διαλαμβανόμενα, όπερ ακονίσαντες ελυπήοημεν κυρίως ,ότι άλλοι κακότροποι  και ιδιοτελείς άνθρωποι, γιαυτό  δια την διαγωγή των αντί να μεταμεληθώσι διά όσα δεινά εδοκίμασεν εξ αιτίας των η πολύπαθης Ελλάς ,επιμένοντες ακόμη εις την κακοβολίαν των δεν παύουν από το να πράττουν  την οποίαν ήδη χάρις  της πατρικής κηδεμονία της Υμετέρας Εξοχότητας χαίρομεν ευημερία και ευταξίαν ,αλλά ζητούντες πολυειδείς και ποικιλοτρόπως να αναμείξαμε καθ όλα,επεθήμασαν να σφετερισθώσι το δικαίωμα του έθνους ημών.Ημείς δια των σχετικών αναφορών  μας εξεφράσαμεν ως εκπρόσωποι απάντων των συμπατριωτών μας την προς την κυβέρνησιν αφοσίωση μας μολονώ ότι η διαιώνισης εις τας σεβαστάς διαταγάς αυτό τούτο εκφραζόμενα και ήδη δια της ταπεινής μας ταύτης αναφοράς.Είναι των αδυνάτων ,όταν παραβάλουμε την επί των ημερών της Υ. Εξοχότητας κατάσταση μας με προτέρων να απατηθούμε από τα ραδιουργίας των ιδιοτελών και τυχοδιωκτών ,αποσφεσφόμεθαν δια αυτούς ως λαμβάνοντας ως μέλη άχρηστα των εθνικών ημών ολομελείας ήτις επεπιστήθηντα μεγάλα και προσφιλέστατα συμφέροντα εις την πατρικήν κηδεμονίαν της.
Εις ταύτην λοιπόν έχοντες και τας ελπίδας μας παρακαλούμε να λάβετε αυστηρά μέτρα δια να ματαιώσει τους σκοπούς της κακοβουλίας και να θέση την κρηπίδα της αληθούς ευδαιμονίας του έθνους, σύμφωνα με την προσδοκίαν και της ευχής του.

Εκ της κωμοπόλεως Καρπενησίων τη 1 αυγούστου 1831
Της ημετέρας εξοχότητας ευπειθέστατοι οι κάτοικοι της κωμοπόλεως της επαρχίας Καρπενησίου
Δημήτριος  ιερεύς, ο οικονόμος ,Ζ.Μαλατζής, Α.Τζατζώτας, Ι.Μιτζόπουος, Γ.Ι.Σερπάνος, Παππα-Νικόλαος, Χ.Γουβέλης, Σπ.Μελιτζόπουλος, Χατζή-Γιάννης, Δ.Ντρίβας, Δ.Μεζές, Ν.Ντούας. Γ.Στερικάκης, Γ.Σταγόπουλος,  Κ.Σκαρλάτος, Ν.Πριτζόλας,  Ν.Γιολδάσης, Ζ.Γιολδάσης, Γ.Συγκρελιώτης. Ν.Στεργιόπουλος, Ν.Μελατζή, Ν.Τζατζος, Ι.Χ.Καρίτσα, Δ.Ζικορβαντής,Γ.Καρανίκας,    Γ.Βασιάκης,Θ.Μάτηλας,Γ.Καργιώργου,  κ. τζιπλάκος,  Λ.Γούσας, Γ.Λιθαράς,Γ,Τζιβαβαλέλια, Δ.Κατζούρης ,ΓΧ  Ιζε, Δ .Δαλαγιννόπουλος, Θ Ψύλας, Γ.Γερασιμόπουλος,  Γ.Δημητριάδης

Η Επαρχιακή δημογεροντία Καρπενησίου επικυρεί την γνησιότητα των παραπάνω υπογραφών
Εν Καρπενησίω τη αυτή ημερομηνία
Γ.Πλανίτης, Δ.Μελατζής  ο Γραμματεύς  Ι.ΠαπαδημητριάδηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...