Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ” ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ - 07 Δεκεμβρίου 2020, Δευτέρα, 10:30 π.μ.


Από την κυβερνητική πλειοψηφία, την Παρασκευή, ψηφίστηκε στη Βουλή το νέο χωροταξικό - πολεοδομικό νομοσχέδιο, που έχει ξεκάθαρα αντιλαϊκό χαρακτήρα….. Σύμφωνα με όσα προβλέπει :

  • Η γη μικροϊδιοκτητών παραδίδεται στους μεγάλους ομίλους για επιχειρηματική αξιοποίηση σε περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης
  • Επιταχύνεται ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, προς όφελος των τουριστικών επιχειρήσεων και των μεγάλων ιχθυοκαλλιεργητών
  • Θεσμοθετήθηκαν νέοι «πράσινοι φόροι», που θα φορτωθούν στην πλάτη των λαϊκών νοικοκυριών
  • Νομοθετήθηκε η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, για φτηνότερο ρεύμα στις ενεργοβόρες βιομηχανίες
  • Κίνητρα για τους ομίλους των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που μετατρέπουν την Δυτική Μακεδονία σε κερδοφόρο πεδίο δράσης.

Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στον συγκεκριμένο νόμο, καλώντας τον λαό να τον αποδοκιμάσει με κάθε πρόσφορο τρόπο…. Να εντάξει στις αγωνιστικές διεκδικήσεις του το αίτημα της κατάργησης του.

Ειδικότερα ζητήματα.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Περιβάλλοντος….. επειδή οι ΧΥΤΑ της Χαλκίδας και της Λαμίας έχουν κορεσθεί και προκύπτει η ανάγκη μεταφοράς των απορριμμάτων σε άλλους χώρους, με αυξημένο κόστος μεταφοράς που μετακυλίεται στους δημότες….

Ζητάμε να πληροφορηθούμε για τον Σχεδιασμό που κάνουν οι για την διαχείριση των αστικών απορριμμάτων οι αντίστοιχοι Δήμοι και ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

Ζητάμε, επίσης, να ενημερωθούμε αν και κατά πόσον υλοποιούνται οι όροι προστασίας του Περιβάλλοντος που προβλέπονται στις άδεις λειτουργίας των συγκεκριμένων ΧΥΤΑ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο  : Έγκριση 8ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις 05 / 11/ 2020.

Δεν έχουμε αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 2ο  : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για α)την τροποποίηση ΑΕΠΟ πλωτής μονάδας εκτροφής Θ.Μ.Ι. λόγω εκσυχρονισμού και ένταξής της στο δίκτυο NATURA 2000, β) μείωση επιφάνειας δασικής έκτασης για την οποία έχει δοθεί έγκριση επέμβασης, γ)νομιμοποίηση υφισταμένων υποδομών εντός της δασικής έκτασης και δ) διόρθωση της επιφάνειας συνοδών υποδομών εντός αιγιαλού και θάλασσας, στη θέση ΄΄ Κόκκινα΄΄, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Νομού Ευβοίας της εταιρείας ΄΄ ΑΛΚΥΩΝΙΔΕΣ ΙΚΕ΄΄.

Η συγκεκριμένη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας ήδη λειτουργεί…..

Με την σημερινή εισήγηση  ζητούνται :

·       Ο εκσυγχρονισμός της.

·       Η νομιμοποίηση υφισταμένων υποδομών εντός δασικής έκτασης.

·       Η τακτοποίηση συνοδών υποδομών εντός αιγιαλού και θάλασσας.

Η ίδια η εισήγηση σημειώνει επίσης πως χρειάζεται να προσκομιστεί από τον οικείο Δήμο σχέδιο μελέτης - συνεργασίας με τις εμπλεκόμενες για τη διαχείριση των απορριμμάτων εταιρείες, που θα αναλάβουν την απομάκρυνση στερεών αποβλήτων από τους χώρους λειτουργίας της επιχείρησης.

Σε αυτή την βάση, πριν ληφθεί απόφαση, ζητάμε εγγράφως την θέση του δασαρχείου και του Δήμου….

Αν αυτό δεν γίνει δεκτό….. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την Ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 3ο  : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ίδρυση νέας πλωτής μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, που προέρχεται απο διάσπαση υφιστάμενης μονάδας 30 στρεμμάτων στη θέση “ Βράχος Μασιώτη ”, του Δήμου Καρύστου Νομού Ευβοίας, της εταιρείας ΄΄ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΦΙΑ Α.Ε΄΄.

Η εισήγηση θεωρεί πως η νέα μονάδα προέρχεται από διάσπαση μιας προυπάρχουσα ιχθυοτροφικής μονάδας σε παρακείμενη περιοχή…

Επιχειρείται, έτσι, να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα νομοθεσία, που προκειμένου να διευκολύνει την ίδρυση νέων μονάδων έχει βρει την μέθοδο της « διάσπασης »….

Έτσι, πολλοί επιχειρηματίες  αυξάνουν τους θαλάσσιους χώρους που τους έχουν παραχωρηθεί, δημιουργώντας συνθήκες νέων επεκτάσεων, χωρίς τη υποχρέωση για πρόσθετους όρους διασφάλισης της καλής λειτουργίας τους.

Συνεκτιμώντας πως αυτή η διαδικασία γίνεται σε μια περιοχή επιλεγμένη για ιχθυοκαλλιέργειες, όπου υπάρχει συνωστισμός ανάλογων δραστηριοτήτων…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

ΘΕΜΑ 4ο  : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα ΄΄ ΄Εργα αντιμετώπισης διάβρωσης ακτογραμμής Αυλίδας έως Βαθύ Χαλκίδας΄΄.

Τα συγκεκριμένα έργα είναι χρήσιμα και αναγκαία….. Δεν έχουμε αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 5ο  : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Λαμίας΄΄ στη θέση ΄΄ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ΄΄ του Δήμου Λαμιέων Π.Ε. Φθιώτιδας.

Δεν έχουμε αντίρρηση στην αναγκαιότητα των έργων και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην κατασκευή τους…. Πρόκειται για χρήσιμα και αναγκαία έργα, στην περιοχή όπου υπάρχουν ο σημερινός ΧΥΤΑ και παρακείμενα λατομεία.

Επισημαίνουμε, όμως, πως πρέπει να λειτουργήσουν κάτω από αποκλειστικά δημόσιο έλεγχο, χωρίς καμιά ανάμιξη ιδιωτικών φορέων και μονοπωλιακών συγκροτημάτων και φυσικά χωρίς την λογική κόστους – οφέλους…. Χωρίς ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια.

Αυτονόητο είναι πως δεν συμφωνούμε με την ύπαρξη και λειτουργία του ΦοΔΣΑ Α.Ε, που προορίζεται να αναλάβει την κατασκευή και την λειτουργία των έργων…. Δεν συμφωνούμε με την λειτουργία του σαν ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο των Δήμων.

Δεν συμφωνούμε το κόστος αυτών των έργων να μετακυληθεί στον λαό μέσω αυξημένων δημοτικών τελών ή άλλης μορφής φόρων  (πράσινο τέλος)… Υποστηρίζοντας πως η όποια δαπάνη κατασκευής των έργων οφείλει να χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Εκτιμάμε πως ο ΦοΔΣΑ Α.Ε θα χρησιμοποιηθεί σαν όχημα ιδιωτικοποίησης…. Για συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)…. Για την είσοδο μεγαλοεπενδυτών που βλέπουν μεγάλα κέρδη στην αξιοποίηση των απορριμμάτων, μέσω της παραγωγής ενέργειας (καύση) και της διαχείρισης της ανακύκλωσης.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα πως το κόστος κατασκευής αυτών των έργων θα αυξηθεί από το εργολαβικό κέρδος και τον ΦΠΑ… Πως θα κόστιζαν πολύ λιγότερα αν κατασκευάζονταν από δημόσιο φορέα κατασκευών.

Σε αυτή την βάση ….. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.

ΘΕΜΑ 6ο  : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΄΄ Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιχύος 55,8 MW της “ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.’’ στις θέσεις Καστρί- Κοκκάλια, Καράβι - Αλογοβούνι;Τύμπανο - Τρυπητήρι των Δήμων Μακρακώμης, Καρπενησίου και Σοφάδων στους Ν.Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Καρδίτσας ανίστοιχα.

Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της ενέργειας…. Στην απελευθέρωση - τάχα - της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι οδηγίες της, που την παραδίδουν στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου κεφαλαίου.

Στην προέκταση αυτών των πολιτικών, ξέρουμε, πως, η πρακτική των μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, δεν θα σεβόταν το περιβάλλον και την προστασία του.

Το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους και οι ανταγωνισμοί τους  γέμισαν τα βουνά μας ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου.

Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιπαλεύουμε αυτές τις πολιτικές και τις συνέπειες τους.

Αποκαλύπτουμε τις ευθύνες της Ε.Ε και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Ν.Δ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.

Λέμε ξεκάθαρα πως η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική συνείδηση έχουν πολιτική διάσταση και ταξικό πρόσημο, μια και είναι σε όλους γνωστό πως αφετηρία όλων των αρνητικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα που ζούμε είναι το καπιταλιστικό κέρδος.

Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να τον κινητοποιήσουμε.

Παίρνοντας υπόψη την άποψη  Δημοτικών Συμβουλίων και άλλων μαζικών φορέων της περιοχής ……

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

ΘΕΜΑ 7ο  : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: ΄΄ Ερευνητικές γεωτρήσεις βωξίτη εντός του Δημόσιου Μεταλλείου HANSA και οδών πρόσβασης στις περιοχές Οινοχωρίου και Σκλήθρου, στους Δήμους Λαμιέων και Δελφών, των Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας΄΄.

Ο ορυκτός πλούτος της Χώρας είναι λαϊκή περιουσία και σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να τον προστατεύουμε.

Είναι υποχρέωση της πολιτείας να διερευνήσει τις όποιες δυνατότητες αξιοποίησης του υπάρχουν σε όλη την επικράτεια, μέσω ενός ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ, που θα έχει αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα και δεν θα συνδέεται με ιδιωτικά συμφέροντα και με το μεγάλο κεφάλαιο.

Σε αυτή την βάση, η έρευνα και η προκύπτουσα χαρτογράφηση είναι αποκλειστικά δημόσιου ενδιαφέροντος…. Δεν μπορεί να θεωρούνται αντικείμενο καπιταλιστικής εκμετάλλευσης….. Είναι αρμοδιότητα του φορέα που περιγράψαμε προηγούμενα….

Για αυτό ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση, που παραδίδει την έρευνα στην καπιταλιστική εκμετάλλευση.

ΘΕΜΑ 8ο  : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δραστηριότητας επεξεργασίας ΑΕΚΚ της ΄΄ GEOCYCLE EΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ΄΄ ΔΕ Ταμυναίων στο Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.

Πρόκειται για δραστηριότητα που σχετίζεται με την τσιμεντοβιομηχανία η οποία λειτουργεί στην ίδια περιοχή…..

Η συγκεκριμένη επιχείρηση ζητά στο παλιό ορυχείο, που η άδεια λειτουργίας του έληξε το 2016, να συγκεντρώνει υλικά κατεδάφισης και χώμα, που θα κονιορτοποιεί για τις ανάγκες προφανώς της ΑΓΕΤ….

Η εισήγηση, που μας φέρνετε σήμερα, θεωρεί πως αυτό μπορεί να γίνει με τον τρόπο που περιγράφεται και με ορισμένα μέτρα που θα προστατεύουν το περιβάλλον….

Με δεδομένη την περιβαλλοντική επιβάρυνση, που προκαλεί η τσιμεντοβιομηχανία στην περιοχή και την λειψή παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων που προβλέπονται για την προστασία του περιβάλλοντος…… Πριν αποφασίσουμε, θεωρούμε σκόπιμη και αναγκαία την τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θεωρούμε, επίσης, σκόπιμη την μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης και την αποσαφήνιση του που θα χρησιμοποιούνται τα παραγόμενα υλικά….

Σε διαφορετική περίπτωση….Θα ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την Ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 9ο  : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των έργων διευθέτησης για την οριοθέτηση ρέματος στη θέση Τριζινίκος  Δ.Κ. Καλυβίων του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας-Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας.

Η συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορά τα έργα διευθέτησης στα πλαίσια καθορισμού των οριογραμμών πλημμυρικής κατάκλισης σε τμήμα ρέματος σε περιοχή εκτός Σχεδίου στην Δ.Κ. Καλυβίων Λιβαδίου Αράχοβας, με σκοπό την έκδοση οικοδομικής άδειας σε -παρακείμενη του ρέματος- ιδιοκτησία.

Πριν όμως καταλήξουμε θα ήταν χρήσιμη η έκφραση γνώμης από την τοπική κοινότητα.

Εφόσον τεχνικά βεβαιώνεται πως διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή στο ρέμα….. Δεν έχουμε αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 10ο  : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΄΄ γιά την επαναλειτουργία και μεταγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 15στρεμμάτων από την θέση <<Όρμος Καλόγηρος΄΄ Δ.Ε. Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας στη θέση <<Ακρωτήριο Γκάτζα>>Τ.Κ.Λάρυμνας , Δ.Ε. Οπουντίων του Δήμου Λοκρών Ν.Φθιώτιδας , της εταιρείας <<PHILOSOFISH A.E.>> .

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την επαναλειτουργία και μετεγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 15 στρεμμάτων…. Από την θέση “Όρμος Καλόγηρος” στη θέση “Ακρωτήριο Γκάτζα” Τ.Κ. Λάρυμνας.

Επειδή…. 1) η μετακίνηση δεν αιτιολογείται, 2) εξ αντικειμένου η μεταφορά της εγκατάστασης δημιουργεί προϋποθέσεις αλλοιώσεων και σε δεύτερη περιοχή, χωρίς να προβλέπονται επαρκή και συγκεκριμένα μέτρα αποκατάστασης στην πρώτη θέση λειτουργίας….

Συνυπολογίζοντας πως στην περιοχή λειτουργούν ήδ πλλά ιχθυοτροφεία…

Τοποθετούμαστε κατ’ αρχήν ΑΡΝΗΤΙΚΑ…… ζητώντας και την γνώμη της Τ.Κ Λάρυμνας.

ΘΕΜΑ 11ο  : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων των ΄΄ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ΄΄ Τ.Κ. Δύστου ΔΕ Δυστίων Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.

Το συγκεκριμένο λατομείο βρίσκεται  εντός της περιοχής όπου επιτρέπεται η συνέχιση της εξορυκτικής  δραστηριότητας, αλλά απαγορεύεται η ίδρυση νέων λατομείων.

Το Π.Δ. με το οποίο καθορίστηκε η περιοχή υγροβιότοπου λίμνης Δύστου, προέβλεπε ρητά όχι την συνέχιση λειτουργίας αλλά την απομάκρυνση των λατομείων της περιοχής και επέβαλλε τον αυστηρό έλεγχο της λειτουργίας τους μέχρι αυτά να απομακρυνθούν.

Η αρχική άδεια εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου λατομείου  έληξε το 1996 οπότε και διακόπηκε η εκμετάλλευση του λατομείου.

Η επαναλειτουργία του για περιβαλλοντικούς λόγους δεν είναι σύννομη….

Για αυτό αλλά και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

ΘΕΜΑ 12ο  : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 32ΜW της εταιρείας ΄΄ ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.Ε. ΄΄στη θέση Τσιβέρι των Δήμων Λεβαδέων και Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας.

Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της ενέργειας…. Στην απελευθέρωση - τάχα - της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι οδηγίες της, που την παραδίδουν στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου κεφαλαίου.

Στην προέκταση αυτών των πολιτικών, ξέρουμε, πως, η πρακτική των μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, δεν θα σεβόταν το περιβάλλον και την προστασία του.

Το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους και οι ανταγωνισμοί τους  γέμισαν τα βουνά μας ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου.

Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιπαλεύουμε αυτές τις πολιτικές και τις συνέπειες τους.

Αποκαλύπτουμε τις ευθύνες της Ε.Ε και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Ν.Δ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.

Λέμε ξεκάθαρα πως η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική συνείδηση έχουν πολιτική διάσταση και ταξικό πρόσημο, μια και είναι σε όλους γνωστό πως αφετηρία όλων των αρνητικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα που ζούμε είναι το καπιταλιστικό κέρδος.

Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να τον κινητοποιήσουμε.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

ΘΕΜΑ 13ο  : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 KV για τη σύνδεση του Κ.Υ.Τ. Αγίου Νικολάου με το Κ.Υ.Τ. Διστόμου ΄΄ στους Δήμους Λεβαδέων και Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας του Ν. Βοιωτίας.

Πρόκειται για ένα έργο που διευκολύνει τον ΟΜΙΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ να μεταφέρει την ενέργεια που θα παράγει στο κεντρικό δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ….

Πρόκειται για γραμμή υψηλής τάσης, που θα εξυπηρετεί την ιδιωτική – επιχειρηματική παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την εισαγωγή της στο εθνικό δίκτυο για πώληση ( εμπορευματοποίηση ).

Με αυτά τα δεδομένα και με γνώμονα την τοποθέτηση μας, που  είναι σταθερή και αταλάντευτη και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της ενέργειας…. Στην απελευθέρωση - τάχα - της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι οδηγίες της, που την παραδίδουν στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου κεφαλαίου.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

ΘΕΜΑ 14ο  : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων της εταιρείας ΄΄ AΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ Ε.Π.Ε. ΄΄ στο 1 ο χλμ. Επ. Οδ. Σχηματαρίου - Χαλκίδος στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

Η προβλεπόμενη εγκατάσταση βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων για Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ( ΚΔΑΥ)….

Αν δεν έχει αντίρρηση ο Δήμος Σχηματαρίου….. Δεν έχουμε αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 15ο  : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Λατομικού χώρου αδρανών υλικών με θραύση - ταξινόμηση αδρανών υλικών και μονάδας ΑΕΕΚ στη θέση « ΝΤΡΙΜΑΡΙ» Καλαμακίου του Δήμου Λαμίας Ν.Φθιώτιδας.

Η εγκατάσταση ήδη λειτουργεί…..

Αν δεν έχει αντίρρηση ο Δήμος Λαμίας….. Δεν έχουμε αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 16ο  : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του εργου ΄΄ Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς-Ανάπλαση και ανάδειξη της δυτικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς΄΄ στο Δήμο Λεβαδέων Ν.Βοιωτίας.

Το έργο είναι χρήσιμο και αναγκαίο….. Δεν έχουμε αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 17ο  : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ ΄Αδεια χρήσης νερού των δημοτικών αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου Λεβαδέων ΄΄ στο Ν.Βοιωτίας.

Με την Μελέτη του εξεταζόμενου έργου θα νομιμοποιηθεί η αδειοδότηση των δημοτικών αρδευτικών γεωτρήσεων και των συνοδών έργων ( δίκτυα και δεξαμενές – λιμνοδεξαμενές ).

Δεν έχουμε αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 18ο  : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11 MW της εταιρείας ΄΄CGW CENTRAL GREECE WINDPARKS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄Λιβαδάκι ΄΄ του Δήμου Δωρίδας στο Ν.Φωκίδας.

Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της ενέργειας…. Στην απελευθέρωση - τάχα - της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι οδηγίες της, που την παραδίδουν στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου κεφαλαίου.

Στην προέκταση αυτών των πολιτικών, ξέρουμε, πως, η πρακτική των μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, δεν θα σεβόταν το περιβάλλον και την προστασία του.

Το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους και οι ανταγωνισμοί τους  γέμισαν τα βουνά μας ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου.

Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιπαλεύουμε αυτές τις πολιτικές και τις συνέπειες τους.

Αποκαλύπτουμε τις ευθύνες της Ε.Ε και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Ν.Δ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.

Λέμε ξεκάθαρα πως η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική συνείδηση έχουν πολιτική διάσταση και ταξικό πρόσημο, μια και είναι σε όλους γνωστό πως αφετηρία όλων των αρνητικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα που ζούμε είναι το καπιταλιστικό κέρδος.

Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να τον κινητοποιήσουμε.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...